مراسم افتتاحیه پنج شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۹:۳۰

با حضور مسئولین استان قم

مجتمع تجاری - مسکونی فردوس (طراح عصرگرافیک)