خرید سهام تجاری با تخفیف  در پروژه فردوس

 

اعضای محترم می توانند جهت خرید سهام تجاری طبقه (۱-) پروژه شمالی (بلوک دوم) در روز های کاری از ساعت ۸:۰۰ صبح به صورت یکسره تا ساعت ۱۸:۰۰ عصر به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.

خرید سهام به دو صورت نقدی و اقساطی انجام می گردد:

۱- خرید نقدی: در صورت خرید نقدی، ۳۰ درصد اضافه سهام داده خواهد شد. (به طور مثال کسانی که ۱۰۰ میلیون تومان نقداً پرداخت نمایند مقدار ۱۳۰ سهم یک میلیون تومانی دریافت خواهند کرد.

۲- خرید اقساطی: وام های مذکور با سود ۴ درصد می باشد و کاملاً قرض الحسنه است.

مبلغ وام های قرض الحسنه ۲۰ ، ۳۰، ۴۰ و۵۰ میلیون تومانی می باشد که صرفاً جهت خرید سهام تجاری (طبقه ۱-) بلوک شمالی می باشد و برای خرید هیچگونه تجاری دیگر و یا خرید مسکونی امکان استفاده ندارد.

 

مدارک مورد نیاز جهت اخذ وام:

مدارک مورد نیاز وام گیرنده و ضامن جهت اخذ وام قرض الحسنه از بانک مهر ایران:

۱-کپی تمامی صفحات شناسنامه (ضامن و وام گیرنده)

۲-کپی پشت و رو کارت ملی هوشمند (ضامن و وام گیرنده)

۳-مدرک شغلی مانند فیش حقوقی ، حکم کارگزینی ، کارت شهریه و یا معرفی نامه  (ضامن و وام گیرنده)

۴-دفترچه بیمه (ضامن و وام گیرنده)

۵- چک جدید بابت ضمانت به مبلغ مشخص شده در جدول :

اگر چک برای خود وام گیرنده باشد می بایست شخص ضامن پشت چک را امضاء کند)

در صورت عدم داشتن چک، سفته قابل پذیرش می باشد.

۶-مبلغ ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال جهت بیمه برای وام ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی (اختیاری)

توضیح بیمه وام:  درخواست بیمه به این شکل می باشد که در صورت فوت شخص وام گیرنده مابقی مبلغ بدهی از ورثه وی دریافت نمی گردد. بیمه کاملاً اختیاری می باشد.

۷- قبض گاز یا تلفن دارای کد پستی (وام گیرنده و ضامن)

۸- کپی پشت و رو کارت پایان خدمت برای سن کمتر از ۵۰ سال (وام گیرنده)

 

شرایط عمومی وام گیرنده:

الف) دارا بودن حساب در بانک مهر ایران حداقل موجودی ۵۵ هزار تومان

ب) فاقد چک برگشتی و اقساط معوقه در کلیه بانک ها (ضامن و وام گیرنده)

ج) وام گیرنده در بانک مهر ایران فاقد وام باشد و در صورتی که مبلغی از اقساط باقی مانده باشد به همان میزان از مبلغ وام ۵۰ میلیون تومانی کسر می گردد. (به طور مثال اگر شخصی ۱۰ میلیون تومان در بانک مهر ایران بدهکار باشد می تواند ۴۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه دریافت نماید)

مبلغ وام (ریال) تعداد اقساط مبلغ هر قسط (ریال) مبلغ بازپرداخت (ریال) مبلغ چک ضمانت (ریال)
۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۸ ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ ۵۵۲.۰۰۰.۰۰۰ ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۸ ۹.۲۰۰.۰۰۰ ۴۴۱.۶۰۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۸ ۶.۹۰۰.۰۰۰ ۳۳۱.۲۰۰.۰۰۰ ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۸ ۴.۶۰۰.۰۰۰ ۲۲۰.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰