مجتمع های بزرگ چند منظوره تجاری، فرهنگی، تفریحی و ورزشی از واقعیت های امروز زندگی شهری در دنیا محسوب می شوند. مجتمع های تجاری، ضمن تأمین نیازهای مختلف شهروندان، موجب صرفه جویی در وقت و انرژی بوده و از رجوع مردم برای رفع نیازهایشان به مکان های مختلف جلوگیری می کند.

معضل پارک خودرو و ترافیک شهری و شلوغی جاده ها و معابر، امکان بهره­ برداری همزمان برای همگان را غیرممکن و یا دشوار می سازد.

از مزایای خوب این مجموعه ها در کنار ایجاد قدرت انتخاب فراوان در خرید، فراهم نمودن فضای مناسب تعامل و هم اندیشی برای شهروندان در محیطی که با پارکینگ های مطمئن و سیستم امنیتی هوشمند و مدیریت سازمان یافته، مانند شهرکی امن بروز مخاطرات مالی و جانی را به حداقل می رساند.

مدیریت مجتمع فردوس با امعان نظر به موارد فوق، با تخصیص کامل فاز ۱ تجاری به صنعت ساختمان، اینک تصمیم دارد تا مجتمع تجاری فاز ۲ را مختص ترکیب متنوعی از مشاغل و صنوف قرار داده و با تأسیس هایپرمارکت و رستوران بزرگ و همچنین مدرسه، مسجد، درمانگاه، سالن ورزشی و مراکز رفاهی و خدماتی مورد نیاز مردم در مکان وسیع جانمائی شده و همچنین احداث پل روگذر عابر پیاده (پل طبیعت) بر روی رودخانه قمرود، حدفاصل مجتمع تا خیابان ساحلی امکان دسترسی آسان شهروندان را بیش از پیش تسهیل نماید.