نیاز گسترده و رو به افزایش جامعه امروز به ساختمان و مسکن، از آنجائیکه در میان تمامی امور معماری، خانه اصیل ترین و در نتیجه با اهمیت ترین فضای مرتبط با آدمی بوده، از این جهت ضرورت توجه به بهره گیری از فناوری های نوین ساختمانی و معماری و سیستم های روز جهان و همچنین استفاده از مصالح جدید و پیشرفته به منظور افزایش سرعت ساخت، سبک سازی، افزایش عمر مفید و نیز مقاوم نمودن ساختمانها در برابر زلزله را بیش از پیش مطرح ساخته است. در این راستا، ارتقاء دانش تخصصی و سطح علمی اجتناب ناپذیر می نماید.

اقدامات مؤثر فوق ضمن افزایش تولید مسکن، در دراز مدت موجب بهینه سازی ساخت و نیل به شرایط اجرائی مطلوب و در نتیجه موجب گسترش سرمایه گذاری های زیربنائی در بخش مسکن، علی الخصوص توسط بخش خصوصی و تعاونی شده و بی شک دولت را نیز در رسیدن به اهداف خود در بخش مسکن یاری نموده است.

مدیریت اجرائی شامل طراحان، مهندسین، کادر فنی و کارکنان و دست اندرکاران مجتمع تجاری- مسکونی فردوس با هدایت مدبرانه مدیران شرکت تعاونی مسکن طلاب رزمنده قم، با در نظر گرفتن دقیق نکات فوق، تمامی همت و سعی خود را در پروژه عظیم فردوس معطوف داشته و بدون هرگونه تحمیل بار مالی بر دوش دولت و بدون استفاده از امکانات بانک ها و سایر نهادها و ارگانهای دیگر و صرفاً بطور صادقانه با تکیه بر راهبردهای گروهی و همفکری و تدبیر، و با اتکا به خداوند متعال ضمن تهیه قطعه زمینی در بلوار امام رضا(ع) ، این مأموریت بزرگ را آغاز و اینک به ترتیب در مرحله تحویل فاز اول و همزمان با تجربه ای به مراتب افزون تر، ادامه و تسریع ساخت فاز دوم پروژه می باشد.

رجاء واثق دارد این عزم بزرگ در سایه اتحاد و همدلی جمعی و با شکیبائی و صبوری اعضاء شریف، متشکل از ایثارگران و رزمندگان دوران دفاع مقدس به سر منزل مقصود رهنمون گردد.