بحث برندینگ
بحث برندینگ
|
1396/12/11
آقای قندهاری در بحث برندینگ توضیحاتی ارایه نمودند و از مالکین دعوت نمودند که افرادی که تمایل به دریافت نمایندگی انحصاری دارند با ایشان تماس حاصل نمایند.
 
آقای قندهاری افزود: اطلاعات برندهای موجود برای افرادی که درخواست نمایند ارسال خواهد شد.
 
 
 
 
........
ادامه مطلب
زمان بندی اعلام شده برای حضور مالکین در مجتمع:
زمان بندی اعلام شده برای حضور مالکین در مجتمع:
|
1396/12/11


شنبه: واحدهای شماره 1_50
یک شنبه: 51_100
دوشنبه: 101_150
سه شنبه: 151_200
چهارشنبه: 201_250
پنج شنبه: 251_312

 

از افراد حاضر در جلسه روز پنج شنبه مورخ 1396/12/10 نیز دعوت شد، در روز شنبه و یک شنبه با توجه به زمان بندی که اعلام خواهد شد، در مجتمع حضور پیدا کنند.
 
 

 

........
ادامه مطلب
جلسه مشترک مالکین و تیم بهره بردار با موضوع اقدام هر چه سریع تر مالکین برای تجهیز واحدهای تجاری و حضور در مجتمع، نهایتا تا هفته آینده
جلسه مشترک مالکین و تیم بهره بردار با موضوع اقدام هر چه سریع تر مالکین برای تجهیز واحدهای تجاری و حضور در مجتمع، نهایتا تا هفته آینده
|
1396/12/11

جناب آقای دکتر متقی افزود:
مالکین محترم به منظور انجام مذاکرات پیرامون تسویه حساب نهایی، برندینگ و دکور در هفته آینده در مجتمع حضور پیدا کنند.

........
ادامه مطلب
 جلسه مشترک مالکین و تیم بهره بردار با موضوع اقدام هر چه سریع تر مالکین برای تجهیز واحدهای تجاری و حضور در مجتمع
جلسه مشترک مالکین و تیم بهره بردار با موضوع اقدام هر چه سریع تر مالکین برای تجهیز واحدهای تجاری و حضور در مجتمع
|
1396/12/11

هم اکنون جلسه مشترک مالکین و تیم بهره بردار با موضوع اقدام هر چه سریع تر مالکین برای تجهیز واحدهای تجاری و حضور در مجتمع، نهایتا تا هفته آینده

........
ادامه مطلب
اجرای عملیات گازرسانی به پروژه، فردوس در آستانه افتتاح
اجرای عملیات گازرسانی به پروژه، فردوس در آستانه افتتاح
|
1396/12/11

اجرای عملیات گازرسانی به پروژه، فردوس در آستانه افتتاح

 

........
ادامه مطلب