موقعیت مکانی پروژه
فاصله مکانی کوتاه با حرم مطهر و بازار (مرکز شهر)
مجاورت با پل جمهوری (دسترسی مناطق شرقی و غربی)
بدون محدودیت ترافیکی و پارکینگ
مجاورت با 70 متری بلوار امام رضا(ع)(تسهیل دسترسی مناطق مرکزی و جنوبی شهر)
دسترسی آسان و سریع به کمربندی های قم