مشخصات عمومی پروژه
مساحت زمین پروژه 45200 مترمربع
زیربنای پروژه حدود 155000 مترمربع
دارای 2 بلوک شمالی و جنوبی
تعداد طبقات هر بلوک 15 تا 20 طبقه
بلوک جنوبی دارای 3 طبقه پارکینگ با ظرفیت 500 واحد و بلوک شمالی دارای 4 طبقه پارکینگ با ظرفیت 600 واحد
هر بلوک شامل 3 طبقه تجاری شامل 313 واحد
احداث 20000 متر مربع فضای سبز در محوطه و طبقات
ایجاد نمای ترکیبی مدرن و سنتی با توجه به عوامل محیطی
استفاده از سنگ،‌شیشه، کامپوزیت و آجر در سطح نما
دو بلوک دارای بر 500 متری در بلوار امام رضا (علیه السلام)